สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรทั้งหมด

รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 176 รายการ
ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ / เดือน / ปี รายละเอียดกิจกรรม ผู้บักทึก ดูเพิ่มเติม
โครงการ เลือกตั้งนายก อวท. วท.พิจิตร ประจำปี 2562 8 สิงหาคม 2562, 08:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้จัดโครงการ เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาวิชาชีพแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค ประจำปี 2562 ในส่วนกิจกรรม ช่วงเช้า ผู้สมัครลงชิง นายก อวท.แนะนำตัว ณ ลานองค์พระวิษณุกรรม ส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ หอปัญญาปรีชาทำ โดยผู้ที่ชนะคะแนนเสียงและได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นายนพดล สอนบัว นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาช่างกล ด้วยคะแนนเสียง 510 คะแนน วท. พิจิตร คลิก
ประชุมหัวหน้าแผนกและครู 6 สิงหาคม 2562, 10:00 น. วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าแผนกและครู โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วท. พิจิตร คลิก
ประชุม นักเรียน นักศึกษา แกนนำ วท.พิจิตร 6 สิงหาคม 2562, 10:00 น. วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จัดประชุม นักเรียนนักศึกษาแกนนำ แต่ล่ะแผนก เพื่อติดจาม โครงการสมาธิต้นคาบเรียน โดยมีครู และนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก
ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อม รับการนิเทศสถานศึกษาคุณธรรมอาชีว 2/62 5 สิงหาคม 2562, 10:00 น. วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม (รองอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการนิเทศสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวภาคเหนือ โดยมีครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วท. พิจิตร คลิก
ประชุม คณะครูงานปกครอง ครั้งที่ 1/2562 1 สิงหาคม 2562, 13:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.นายทวี วงค์คำหล้า (หัวหน้างานปกครอง)เป็นประธานในการประชุม ครูฝ่ายงานปกครอง โดยมีครูงานปกครองแต่ล่ะแผนก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก
ประชุมติดตาม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 26 กรกฎาคม 2562, 13:30 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรจัดการประชุม คณะครูและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ล่ะแผนก เรื่อง ติดตาม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจังหวัดพิิจตร เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE อาคาร 7 ชั้น 3 #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดย วท.พิจิตร 26 กรกฎาคม 2562, 10:00 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
พิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 26 กรกฎาคม 2562, 07:30 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยภายในพิธี มีการลงนาถวายพระพร รำถวายพระพร และมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนนักศึกษษวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ณ ศุนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร #ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วท. พิจิตร คลิก
ประชุม คณะกรรมการ คลีนิควัยรุ่นในสถานศึกษา 25 กรกฎาคม 2562, 14:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. นายทวี วงษ์คำหล้า (ผู้แทนฝ่ายงานกิจการนักเรียนนักศึกษา)เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ คลีนิควัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ระบบการศึกษา ได้แก้ไขปัญหาวัยรุ่นร่วมกันและมีการบูรณา โดยมีครูทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมงานกิจการนักเรียนนักศึกษา #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลูกเสือวิสามัญจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 25 กรกฎาคม 2562, 14:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.คณะครูผู้สอนลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ร่วมกับ แขวงทางหลวงพิจิตร ร่วมเป็น จิตอาสา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการเก็บขยะ ทำความสะอาด ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และตามถนนนอกวิทยาลัยอีกด้วย วท. พิจิตร คลิก

หน้าแรก ย้อนกลับ ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน