สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรทั้งหมด

รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 184 รายการ
ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ / เดือน / ปี รายละเอียดกิจกรรม ผู้บักทึก ดูเพิ่มเติม
โครงการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วท.พิจิตร ครั้งที่ 1 17 สิงหาคม 2562, 09:00 น. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. ผอ.สงวน บุญปิยทัศน์ (อดีตรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา)เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ครั้งที่ ประจำปี 2562 โดยมีนายประธานวิทย์ ยูวะเวส และนายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการเทคนิคพิจิตร) นำคณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนผู้ปกครองแต่ล่ะแผนก ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
มอบรางวัล ตอบปัญหาวรรณคดีไทย ระดับ ม.ปลาย 16 สิงหาคม 2562, 07:30 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.30 น.นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)ได้มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาวรรณคดีไทย (รามเกียรติ์)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยมีครู นักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี ณ ลานโพธิ์ทอง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
การอบรมเพิ่มเติม นักเรียนแกนนำสมาธิในชั้นเรียน 15 สิงหาคม 2562, 14:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการอบรมเพิ่มเติม นักเรียนแกนนำสมาธิในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้มากยิ่งขึ้น โดยมีตัวแทนนักเรียน ครูเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก
ประชุม ครูฝ่ายงานประกัน 15 สิงหาคม 2562, 14:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา (หัวหน้างานประกันฯ)เป็นประธานในการประชุม ครูฝ่ายงานประกันฯ โดยมีครูฝ่ายประกันแต่ล่ะแผนกวิชา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ #วิทยาลัยเทคริคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
ประชุมพิจารณา ผู้รับจ้างเหมาระบบเสียงงานแข่งเรือจังหวัดพิจิตร 62 15 สิงหาคม 2562, 13:30 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุมพิจารณา คัดเลือกผู้รับจ้างเหมา ติดตั้งและรื้อถอนระบบเสียง งานแข่งเรือจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เสนอรับการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
ประชุม ครูตัวแทนฝ่ายงานกิจกรรม 15 สิงหาคม 2562, 13:30 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.นายจักรพันธ์ บุญแทน (หัวหน้างานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุม ครูตัวแทนฝ่ายงานกิจกรรม แต่ล่ะแผนก เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่าพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ ครูที่ยื่นคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 14 สิงหาคม 2562, 13:00 น. วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ครูที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่ ว 21 โดยมีครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
ประชุม คณะกรรมการพิจารณาทุน ของนักเรียนนักศึกษา 14 สิงหาคม 2562, 09:00 น. วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นางสาวนุชนาถ จันทรประภาพ และ นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาทุน ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยมีครูเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง 9 สิงหาคม 2562, 08:00 น. วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 นำโดย นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร) คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
ประชุม ครูเจ้าหน้าที่งานประกันฯ 8 สิงหาคม 2562, 14:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.นายบัณฑิต เหลืองประเสิรฐ (หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)และชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา (หัวหน้างานประกันฯ)เป็นประธานในการประชุม ครูเจ้าหน้าที่งานประกันฯ โดยมีครูเจ้าหน้าที่งานประกันแต่ล่ะแผนกวิชาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ #งานประกันฯ วท. พิจิตร คลิก

ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน