รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรทั้งหมด

ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ / เดือน / ปี รายละเอียดกิจกรรม ผู้บักทึก ดูเพิ่มเติม
ประชุมครูจัดทำเอกสาร รางวัลสถานศึกษาพระราชทานด้านที่ 4 ครั้งที่2 17 มกราคม 2562, 10:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 นายสุขสันต์ กรรณ์เกตแก้ว เป็นประธานในการประชุม ครู ในการจัดทำเอกสาร ด้านที่ 4 สถานศึกษาเป็นแหล่งให้ความรู้และบริการชุมชน โดยมีครูเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
คุณปรีชา พรมมณี พูดให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติดแก่ นร.นศ วท.พิจิตร 17 มกราคม 2562, 07:30 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา พรมมณี วิทยากรผู้ที่เคยติดยาเสพติดและป่วยเป็นมะเร็ง ขออุทิศตนเองพูดให้ความรู้และโทษของยาเสพติดให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
พิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562, 07:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)เป็นประธานในพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร #วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
งานอาชีวะสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์ สามัคคี 16 มกราคม 2562, 13:00 น. วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ทางอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตรได้จัดงาน อาชีวะสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์ สามัคคี ประจำปี 2562 โดยปีนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพิจิตรได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มี 6 สภาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2.วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 4.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร โดยภายในงานมีการแข่งขันกีฬามากมายและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ จาก 6 สถาบันเข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
พิธีวันครู ประจำปี 2562 16 มกราคม 2562, 08:00 น. วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562ทางจังหวัดพิจิตร ได้งานงานวันครู ครั้งที่ 63 ปรำจำปี 2562 โดยมีท่านวรพันธุ์ สุวัณณสส์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)เป็นประธานในพิธี ทางวิทยาลัยพิจิตร ได้ส่งตัวแทนคณะผู้บริหารและคุณครู เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม วท. พิจิตร คลิก
ประชุมผู้บริหารและตัวแทนฝ่าย ประจำปี 2562 15 มกราคม 2562, 09:30 น. วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารและตัวแทนฝ่าย ณ ห้องประผู้อำนวย วท. พิจิตร คลิก

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน