รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรทั้งหมด

รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 64 รายการ
ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ / เดือน / ปี รายละเอียดกิจกรรม ผู้บักทึก ดูเพิ่มเติม
โครงการ วิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 1 18 มีนาคม 2562, 08:00 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ วิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 1 อบรมคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนกและครูหัวหน้างาน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วท.พิจิตร 15 มีนาคม 2562, 13:30 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.นายมานิตย์ มณีโชติ ((ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยมีคณะผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ วท. พิจิตร คลิก
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 15 มีนาคม 2562, 08:30 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายมานิตย์ มณีโชติ(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร) ได้เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตร แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเรํจการศึกษาประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
พิธี ซ้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ นร. นศ. ประจำปี 2561 14 มีนาคม 2562, 07:30 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. คณะครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้ควบคุมดูแล การฝึกซ้อมสำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
ประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 13 มีนาคม 2562, 09:00 น. วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.ทางงานวัดผล วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวย วท. พิจิตร คลิก
ชาวพิจิตรรวมพลังไปเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562, 07:00 น. วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)ร่วมพลังกับชาวพิจิตร ร่วมปั่นจักรยานและเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและสถานศึกษาร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้ส่งคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายจัดนักศึกษา งานมอบประกาศนียบัตร 12 มีนาคม 2562, 09:00 น. วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นายทวี วงค์คำหล้า (หัวหน้างานปกครอง)เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายจัดนักศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการ ครูหัวหน้าแผนก และครูที่ปรึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก
พิธีเปิดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit center)อบต.โรงช้าง 11 มีนาคม 2562, 08:00 น. วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.45 น.นายพจน์ หรูวรนันท์ (นายอำเภอเมืองพิจิตร) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) โดยมีนายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ ในส่วนต่างๆ ให้แก่ชุมชน ได้ไปต่อยอดในด้านต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง วท. พิจิตร คลิก
การประชุม รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกวิชา 4 มีนาคม 2562, 09:30 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุม รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกวิชา โดยมีครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ วท. พิจิตร คลิก
ประชุม กรรมการบริหารสถานศึกษา เรื่อง พิจารณาผลการเรียนปวช.3 ปวส.2 4 มีนาคม 2562, 09:00 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เรื่อง พิจารณาผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 โดยมีคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก

ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน