รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และปวส. บุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562
ติดต่อรับใบสมัครที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในวันและเวลาราชการ