รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
การสอบปลายภาคเรียน
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
- กุมภาพันธ์ 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กุมภาพันธ์ 2562
รอเพิ่มข้อมูล
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และปวส.เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2562