รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
วันแห่งความสำเร็จ


พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวันซ้อม วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2561
รายงานตัว เวลา 07.30 น.วันจริง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561
รายงานตัว เวลา 07.30 น.
* ค่าใช้จ่ายนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 คนละ 300 บาท ส่งที่ครูที่ปรึกษา
** ทวิศึกษา ปวช.3 คนละ 220 บาท
>> ไม่เกินวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562<<


ดูกำหนดการวันรับจริง