สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และปวส.เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2562


รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อรับใบสมัครที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในวันและเวลาราชการ