รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
ติดต่อเรา


ที่อยู่ : 33 ถนนพิจิตร - กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66140


โทรศัพท์ : 0-5660-8572


โทรสาร : 0-5660-8573


อีเมล์ : phichit01@vec.mail.go.th


www.pjtc.ac.th


ติดต่องานทะเบียน Tel : 094-7156883
นายชาญชัย ครุธทิน
นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์