สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
ติดต่อเรา


ที่อยู่ : 33 ถนนพิจิตร - กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66140


โทรศัพท์ : 0-5660-8572


โทรสาร : 0-5660-8573


อีเมล์ : phichit01@vec.mail.go.th


www.pjtc.ac.th


ติดต่องานทะเบียน Tel : 094-7156883
นายชาญชัย ครุธทิน
นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์