รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายอุปกรณ์ เกษม
นายพลตรี สังข์ศรี
นายนาวิน บุญคุ้ม

นายอดินัย ชาติชำนาญ

นายประทีป ปัจวิทย์

นายธวัชชัย เอมโอชนะ

นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด
นายประสิทธิ์ ทองม่วงเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ