สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายอุปกรณ์ เกษม
นายพลตรี สังข์ศรี
นายนาวิน บุญคุ้ม

นายอดินัย ชาติชำนาญ

นายประทีป ปัจวิทย์

นายธวัชชัย เอมโอชนะ

นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด
นายประสิทธิ์ ทองม่วงเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ