รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายอุปกรณ์ เกษม
นายพลตรี สังข์ศรี
นายนาวิน บุญคุ้ม

นายอดินัย ชาติชำนาญ

นายประทีป ปัจวิทย์

นายธวัชชัย เอมโอชนะ

นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด
นายประสิทธิ์ ทองม่วงเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ