สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายอุปกรณ์ เกษม
นายพลตรี สังข์ศรี
นายนาวิน บุญคุ้ม

นายอดินัย ชาติชำนาญ

นายประสิทธิ์ ทองม่วง

นายธวัชชัย เอมโอชนะ

นายประทีป ปัจวิทย์
นายดิฐติพงษ์ หมวกยอดเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ