สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายธีรพจน์ เครือพานิช
หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
นายฐิติศักดิ์ ธีระวุฒิชัย
นายนุกูล ชูศรีเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์