รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายสมเจตน์ สุนทรพุกก์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นายสุขสันต์ กรรณ์เกตแก้ว
นายทัศนพงษ์ แก้วละมุน
ว่าที่ ร.ต.เสริมศักดิ์ จันทสมิตร

นายสมศักดิ์ อ่อนผึ้ง

นายพรชัย แดงแสงทอง

นายเจษฎาพร ศรีโสภณ

นายวาทิต ยมจันทร์

นายภัทรชัย ปุราทะกา

นายวิชญ์ธนย์ สังโชติ
 
นายวัชรพล แป้นแสง
 


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน