สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายสมเจตน์ สุนทรพุกก์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นายสุขสันต์ กรรณ์เกตแก้ว
นายทัศนพงษ์ แก้วละมุน
ว่าที่ ร.ต.เสริมศักดิ์ จันทสมิตร

นายสมศักดิ์ อ่อนผึ้ง

นายพรชัย แดงแสงทอง

นายเจษฎาพร ศรีโสภณ

นายวาทิต ยมจันทร์

นายภัทรชัย ปุราทะกา

นายวัชรพล แป้นแสง
 
นางสาวสัจจพร หงษาวดี
 


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน