สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาการตลาด :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุดารัตน์ จันทรสมิต
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดนางอันธิกา ทะนงกิจ
นางสาวสิริมนต์ นฤมลสิริ
นายธนากรณ์ แก้วมรกต

นางสาวกัญตินันท์ บุญมาก
นางสาวสุวรรณา โสปะเกษตรินทร์เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาการตลาด