รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาการตลาด :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุดารัตน์ จันทรสมิต
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดนางอันธิกา ทะนงกิจ
นางสาวสิริมนต์ นฤมลสิริ
นายธนากรณ์ แก้วมรกต

นางสาวกัญตินันท์ บุญมาก
นางสาวอรพรรณ จันทาพูนเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาการตลาด