สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายวินัย แก้ววงศ์วาร
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


นายธีรพจน์ เครือพานิช
นายบัณฑิต เหลือประเสริฐ
นายเกรียงศักดิ์ ศิริกุลเสถียร


นายสุพจน์ ขวัญรุ่งวิทยา


นายจักรพันธ์ บุญแทน

นายสังเวย แก้วอ่วม

นางพรพรรณ อ่อนเอม

นายสันติ สว่างเมฆ

นายเจษฎาศักดิ์ จันทร์ตรา


นายวสันต์ คงสัมมานายภูเบศร์ แสนสิทธ์


  เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
เว็บไซต์ประกันภายใน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์