สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายบัณฑิต เหลือประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


นายธีรพจน์ เครือพานิช
นายวินัย แก้ววงศ์วาร
นายสุพจน์ ขวัญรุ่งวิทยา


นายสังเวย แก้วอ่วม


นายจักรพันธ์ บุญแทน

นางพรพรรณ อ่อนเอม

นายสันติ สว่างเมฆ

นายเจษฎาศักดิ์ จันทร์ตรา

นายภูเบศร์ แสนสิทธ์


นายอานนท์ หรุ่นขำ

  เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
เว็บไซต์ประกันภายใน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์