รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายวิฑูรย์ พิมพ์ตา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายณรงค์ กันสุข
นายเกษม ปันแก้ว
นายคติพงษ์ อ่อนไชน

นายศุภชาติ จงไกรจักร์

นายณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์

นายวัฒนา คงคะชาติ

นายศราวุฒิ แก้ววงศ์วาร

นางสาวมุนิน เพ็ชรอำไพ

นางสาวอรปรีญา วงศ์คลี
 
นายกลวัชร พิมพ์ตา
 


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
FACEBOOK แผนกวิชาช่างก่อสร้าง