สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายวิฑูรย์ พิมพ์ตา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายณรงค์ กันสุข
นายเกษม ปันแก้ว
นายคติพงษ์ อ่อนไชย

นายสุภชาติ จงไกรจักร์

นายณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์

นายวัฒนา คงคะชาติ

นายศราวุฒิ แก้ววงศ์วาร

นางสาวมุนิน เพ็ชรอำไพ

นางสาวอรปรีญา วงศ์ชาลี
 
นายกลวัชร พิมพ์ตา
 


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
FACEBOOK แผนกวิชาช่างก่อสร้าง