รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายวิฑูรย์ พิมพ์ตา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายณรงค์ กันสุข
นายเกษม ปันแก้ว
นายคติพงษ์ อ่อนไชน

นายศุภชาติ จงไกรจักร์

นายณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์

นายวัฒนา คงคะชาติ

นายศราวุฒิ แก้ววงศ์วาร

นางสาวมุนิน เพ็ชรอำไพ

นางสาวอรปรีญา วงศ์คลี
 
นายกลวัชร พิมพ์ตา
 


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
FACEBOOK แผนกวิชาช่างก่อสร้าง