สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสาวอำภา หอมบุปผา
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวศิริรัตน์ แก้วเวชวงศ์
นายชลอ บริบูรณ์
นายชัยสิทธิ์ อินทรทัศน์

นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา

นางสาววรัชยา เป้าขาว

นางสาวปริญญา กริชสุวรรณ

นายนัฐวุฒิ พิลึก

นายสรราม รอดอินทร์เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
FACEBOOK แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ