รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสาวอำภา หอมบุปผา
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวศิริรัตน์ แก้วเวชวงศ์
นายชลอ บริบูรณ์
นายชัยสิทธิ์ อินทรทัศน์

นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา

นางสาววรัชยา เป้าขาว

นางสาวปริญญา กริชสุวรรณ

นายนัฐวุฒิ พิลึก

นางสาวศิริลักษณ์ ราชครูบอล

นายสรราม รอดอินทร์


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
FACEBOOK แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ