รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายจักรกฤษ นาคบุญ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายทวี วงค์คำหล้า
นายวัชรินทร์ คล้ายสุวรรณ์
นางนงราม เขียวยิ่ง

นายวันชัย จันทร์เคน

นายพงษ์ดนัย อินกองงาม

นายธนาคาร แก้วศรี


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน