รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายจักรกฤษ นาคบุญ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายทวี วงค์คำหล้า
นายวัชรินทร์ คล้ายสุวรรณ์
นางนงราม เขียวยิ่ง

นายวันชัย จันทร์เคน

นายพงษ์ดนัย อินกองงาม

นายธนาคาร แก้วศรี


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน