สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายจักรกฤษ นาคบุญ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายทวี วงค์คำหล้า
นายวัชรินทร์ คล้ายสุวรรณ์
นางนงราม เขียวยิ่ง

นายวันชัย จันทร์เคน

นายพงษ์ดนัย อินกองงาม

นายธนาคาร แก้วศรี


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน