สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายไสว พิลึก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


นายทำเนียบ รอดสการ
นายกิตติโชติ เลี่ยมวิไล
นายนริศ บุญพันจันที

นายสุขสันต์ กองสุข

นายโชคชัย ปราโมกข์

นายคำสิงห์ ศรีฆ้อง

นายธีระวัฒน์ จันตระ

นายชาญณรงค์ บุญโห้

นายเอนก ทิมทอง

นายวิชัฎ เงินมั่นคง

นายเฉลิมรัฐ วิแหลม

นายบำรุง จันทร์ทรัพย์

นายเฉลิม อ่อนอิ่ม
นายสุรศักดิ์ สุขแพทย์เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างยนต์