รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุนันท์ พรหมประกอบ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง
นางสาวชวมล เย็นตั้ง
นางสาวลำพูน เขาเวียง

นางสาวรัชนก โทลักษณ์

นายกิตติคุณ เขียวอุไร

นางอธิชา มวลพรหม

นางสาวปรียาพร ท่าเกษม

นายอรรถชัย อินทร์เลี่ยม

นางสาวกนกวรรณ จำนวน


นางสาวสุวรรณา เกนุ้ย
เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์