สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มิถุนายน 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุนันท์ พรหมประกอบ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง
นางสาวชวมล เย็นตั้ง
นางสาวลำพูน เขาเวียง

นางสาวรัชนก โทลักษณ์

นายกิตติคุณ เขียวอุไร

นางอธิชา มวลพรหม

นางสาวปรียาพร ท่าเกษม

นายอรรถชัย อินทร์เลี่ยม

นางสาวกนกวรรณ จำนวน


นางสาวสุวรรณา เกนุ้ย
เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์