สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุนันท์ พรหมประกอบ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง
นางสาวชวมล เย็นตั้ง

นางสาวรัชนก โทลักษณ์

นายกิตติคุณ เขียวอุไร


นางอธิชา มวลพรหม


นางสาวปรียาพร ท่าเกษม


นายอรรถชัย อินทร์เลี่ยม


นางสาวกนกวรรณ จำนวน


นางสาวสุวรรณา เกนุ้ย


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์