สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายปิยะโชติ ชูเฉลิม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นายผจญ ปลื้มญาติ
นายธานี นาคเลี้ยง
นายเกษตร เมืองทอง

นายสมศักดิ์ หมอแสง

นายบุญธรรม อุดมศิลป์

นายวุฒิพงษ์ เข็มลา

นายวิฑูลย์ เปลี่ยนเกิด

ว่าที่ ร.ต.นิมิตร ศรีสายยนต์

นายปฏิภาณ บุระตะ

นายชาญชัย ครุธทิน

นายวิโรจน์ ยาบุษดี

นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์

นายวรากร ดอกอินทร์

ว่าที่ ร.ต. วทัญญู แถมพยัคฆ์

นายธีรพงษ์ ท่าสะอาด

 

นายพงศ์พิสุทธิ์ โถปาน


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
FACEBOOK แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง