รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายมานิตย์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง [ งานพัสดุ ]
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ เรื่อง การใช้ลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ตุลาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รถโยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562
14 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
31 กรกฎาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
อ่านเพิ่มเติม >>
ภาพความเคลื่อนไหว กิจกรรมวิทยาลัย กิจกรรมแผนกวิชาฯ
ประชุมครูจัดทำเอกสาร รางวัลสถานศึกษาพระราชทานด้านที่ 4 ครั้งที่2 โดย : วท. พิจิตร
คุณปรีชา พรมมณี พูดให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติดแก่ นร.นศ วท.พิจิตร โดย : วท. พิจิตร
พิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย : วท. พิจิตร
งานอาชีวะสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์ สามัคคี โดย : วท. พิจิตร
พิธีวันครู ประจำปี 2562 โดย : วท. พิจิตร
ประชุมผู้บริหารและตัวแทนฝ่าย ประจำปี 2562 โดย : วท. พิจิตร
วท.พิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ครูการุณ ทนงกิจ โดย : วท. พิจิตร
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย : วท. พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม >>