รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายมานิตย์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง [ งานพัสดุ ]
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ เรื่อง การใช้ลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ตุลาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รถโยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562
14 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
31 กรกฎาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
อ่านเพิ่มเติม >>
ภาพความเคลื่อนไหว กิจกรรมวิทยาลัย กิจกรรมแผนกวิชาฯ
  18 มีนาคม 2562 เวลา 08 : 00 น.
โครงการ วิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 1 โดย : วท. พิจิตร
  15 มีนาคม 2562 เวลา 13 : 30 น.
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วท.พิจิตร โดย : วท. พิจิตร
  15 มีนาคม 2562 เวลา 08 : 30 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย : วท. พิจิตร
  14 มีนาคม 2562 เวลา 07 : 30 น.
พิธี ซ้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ นร. นศ. ประจำปี 2561 โดย : วท. พิจิตร
  13 มีนาคม 2562 เวลา 09 : 00 น.
ประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย : วท. พิจิตร
  13 มีนาคม 2562 เวลา 07 : 00 น.
ชาวพิจิตรรวมพลังไปเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม 2562 โดย : วท. พิจิตร
  12 มีนาคม 2562 เวลา 09 : 00 น.
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายจัดนักศึกษา งานมอบประกาศนียบัตร โดย : วท. พิจิตร
  11 มีนาคม 2562 เวลา 08 : 00 น.
พิธีเปิดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit center)อบต.โรงช้าง โดย : วท. พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม >>