สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ลงทะเบียนเรียน ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา
21 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียน ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา
23 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียน ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายมานิตย์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง [ งานพัสดุ ]
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ เรื่อง การใช้ลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ตุลาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รถโยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562
14 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
31 กรกฎาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
อ่านเพิ่มเติม >>
ภาพความเคลื่อนไหว กิจกรรมวิทยาลัย กิจกรรมแผนกวิชาฯ
  17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08 : 30 น.
พิธี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1 และประชุมผู้ปกครอง 2562 โดย : วท. พิจิตร
  16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14 : 00 น.
ประชุม ครูเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ติดตามงาน) โดย : วท. พิจิตร
  16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10 : 00 น.
โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหาร สถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ โดย : วท. พิจิตร
  16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08 : 30 น.
พิธี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1 และประชุมผู้ปกครอง 2562 โดย : วท. พิจิตร
  15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09 : 00 น.
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวท.พิจิตร 62 โดย : วท. พิจิตร
  15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08 : 00 น.
พิธีลงนาม MOU วท.พิจิตร กับสถานประกอบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์ โดย : วท. พิจิตร
  8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08 : 30 น.
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวส.ปีการศึกษา 62 โดย : วท. พิจิตร
  8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08 : 00 น.
โครงการ วิทยาลัยคุณธรรมแก่บุคลากร วท.พิจิตร รุ่นที่ 2 วันที่ 2 โดย : วท. พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม >>