รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
การสอบปลายภาคเรียน
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
- กุมภาพันธ์ 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กุมภาพันธ์ 2562
รอเพิ่มข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายมานิตย์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง [ งานพัสดุ ]
20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ เรื่อง การใช้ลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ตุลาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รถโยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562
14 สิงหาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
31 กรกฎาคม 2561 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง ประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ กลุ่ม/สาขาอาหารและโภชนาการ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
อ่านเพิ่มเติม >>
ภาพความเคลื่อนไหว กิจกรรมวิทยาลัย กิจกรรมแผนกวิชาฯ
นำเสนอรายวิชาโครงการ นร.นศ.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯระดับ ปวช.3 โดย : วท. พิจิตร
นศ.แผนกวิชาการตลาด สาธิตการนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ โดย : วท. พิจิตร
คณะครู นร. นศ. วท.พิจิตรเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โดย : วท. พิจิตร
นร. นศ. วท.พิจิตร เข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONE โดย : วท. พิจิตร
แนะแนว นร.นศ. วท.พิจิตร โดย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย : วท. พิจิตร
มอบรางวัล แข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 โดย : วท. พิจิตร
ประชุม ฝ่ายควบคุม นร.นศ. เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โดย : วท. พิจิตร
การรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบโควต้าเรียนดี ประจำปี 2562 โดย : วท. พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม >>