วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE
sample42

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2562

ปวช. 7 พ.ค. 2562 และ ปวส. 8 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

sample43

รับสมัคร นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษา ปวส.(เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 24-25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ขอรับใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่ งานทะเบียน วท.พิจิตร

sample41

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4