วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE
sample43

การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562 ขอรับใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4